Spis treści · Instalacja i uruchamianie   en pl ru fr de

Aktywacja

Uwaga! Po zakupie należy uzyskać licencjonowanej kopię. Aby uzyskać wszystkie funkcje profesjonalne należy pobrać oprogramowanie z osobistej sekcji. W innych przypadkach może po prostu wprowadzić rzeczywiste klucz licencyjny do istniejącej wersji. Użyj oprogramowania zgodnie z warunkami licencji w celu uniknięcia blokowania i odwołaniu. Można uzyskać rzeczywisty klucz, jak również informacji o blokowaniu w osobistym sekcji (przywróć logowanie).

Należy aktywować licencjonowanej kopii przy pierwszym uruchomieniu na nowym lub zmodyfikowanym sprzęcie lub po wprowadzeniu klucza licencyjnego.

Aktywacja online

Naciśnij przycisk Aktywacja online. Jeśli bezpośrednie połączenie z Internetem jest dostępne oprogramowanie zostanie aktywowane automatycznie. Kod aktywacyjny zostanie zapisany do dmde.ini. Wersja DOS nie obsługuje aktywacji online.

Ręczna aktywacja

Jeśli aktywacja online nie jest możliwa, można ręcznie pobrać i wprowadzić kod aktywacyjny.
1. Uruchom program na komputerze, na którym chcesz aktywować. Naciśnij przycisk Ręczna aktywacja. Zapisz plik dmdeinst.dat (lub napisz swoje Prod.ID i Inst.ID).
2. Otwórz stronę aktywacji http://ac.dmde.com/ lub http://ac.softdm.com/ z dowolnego miejsca. Prześlij plik dmdeinst.dat (lub wpisz swój Prod.ID i Inst.ID). Kod aktywacyjny zostanie wygenerowany.
3. Wpisz kod aktywacyjny, aby zakończyć aktywację.

Typy aktywacji (Professional Edition)

1. Stacjonarna aktywacja

Stacjonarna aktywacja wiąże korzystanie oprogramowania z konkretnym komputerem: wybierz pozycję Stacjonarna aktywacja i użyj aktywacji Online lub Ręczna.

2. Przenośna activacja (przenośne uruchamianie)

Przenośna aktywacja wiąże korzystanie oprogramowania z wymiennym dyskiem flash USB i pozwala korzystać z programu na różnych komputerach bez dostępu do Internetu (tylko w Windows 2K i wyższe oraz Linux).

Wstępne powiązanie do urządzenia

1. Wybierz pozycję Przenośna activacja i wybierz przenośne urządzenie do powiązania. Urządzenie musi zgłosić zawsze ten sam numer seryjny prawidłowy (12 lub więcej cyfr i wielkich łacińskich liter, sprzedawcy Kingston, SanDisk są znani jako najlepiej spełniający standard).
2. Użyj aktywacji Online lub Ręczna, aby zakończyć powiązanie (zostanie zapisana do dmde.ini).

Dalsze użytkowanie na różnych komputerach
Podłącz urządzenie, uruchom program i wybierz urządzenie z listy w razie potrzeby.

3. Jednorazowa aktywacja

Jest on przeznaczony do jednorazowego uruchomienia programu na komputerze użytkownika, kiedy nie jest możliwe, aby używać przenośnego aktywacji (na przykład do zdalnego stosowania).

Pobierz podstawową wersję oprogramowania (bez profesjonalnych funkcji) i wprowadzić specjalny klucz licencyjny (Client Edition) oraz hasło jednorazowe, które są wystawione w sekcji osobistej (przywrócić logowanie), i aktywuj Online lub Ręczna.