Spis treści · Praca · Menu · Narzędzia

Mapa klastrów (alokacja plików)

Mapa klastrów woluminu pozwala znalezienie pliku znajduje się w danym klastrze / sektore. Wsparcie dla NTFS i FAT/exFAT.

Aby korzystać z map klastrów pierwszy otwórz tom i aktualizuj mapu klastrów (menu Narzędzia).

Aby przejść do konkretnej położenie użyć komendy menu

Aby to zrobić znajduje się tam użyć komendy menu

Ciąg statusu mapie klastrów ma następujący format:
[bieżący klaster woluminu/całkowita liczba klastrów] "pliku (strumień) nazwę" VCN: numer klastra na plik