Spis treści · Praca · Menu · Narzędzia

Kopiuj sektory

Narzędzie do tworzenia obrazów dysków, klonów, pisanie obrazów na dysk i kopiowania różnych obiektów na dysku. Zapisu prowadzi bezpośrednio do miejsca przeznaczenia, operacja nie może zostać cofnięta. Aby zmiany odniosły skutek w OS może prawdopodobnie masz przeładować komputer. Zobacz blokowanie woluminu także.

Źródło i docelowy

PrzyciskZgłoszenie
Dysk Wybierz urządzenie, logiczne dysku (wolumen), obraz jako źródłowych/docelowych sektory
Partycje Wybierz partycję jako źródłowych/docelowych sektorów (przycisk Urządzenie, aby wybrać dysk)
  Aby wybrać cały urządzenia/dysku/RAID kliknij dwukrotnie najwyższej pozycji na liście partycji
Plik Użyj pliku jako źródłowy/docelowy bajtów (lub Urządzenie · Plik obrazu, aby używać plik jako źródłowe/docelowe sektory)
Edytor Użyj obiekt otwarty w Edytorze Disku jako źródła bajtów
Wybrane Użyj wybranego bloku obiektu Edytorze Disku jako źródło bajtów

Źródłowy Początkowy sektor/bajt, Końcowy sektor/bajt, Liszba sectorów/Rozmiar w bajtach są wypełniane automatycznie przy wyborze źródła za pomocą przycisków. Pola mogą być zmieniane ręcznie w celu określenia przesunięcia i wielkość porcji do skopiowania.

Docelowy Początkowy sektor również wypełniane automatycznie przy wyborze docelowego obiektu za pomocą przycisków Urządzenie, Partycje. Początkowy sektor jest określona w stosunku do początku wybranego obiektu docelowego.

Skonstruowanny RAID mogą być wykorzystywane jako źródło/docelowy.

Kiedy Edytor lub Wybrany jest używany jako źródło to niektóre błędy (np. nieprawidłowa klastra lub numerów sektorów) zostaną zignorowane.

Parametry

Plik dziennika może być wykorzystywane do śledzenia już skopiowane zakresy i uzyskania numerów sektorów z błędami. Numery sektora są bezwzględne do urządzenia źródłowego.

Opcja "Użyć dziennik dla kontynuowania" mogą być używane do dalszego kopiowania automatycznie z ostatniej pozycji (opcja jest dostępna tylko w wersji Professional Edition). To także może być używany do kopiowania multi-pass w kilku przechodzi (w tym niesekwencyjnej kopiowania w różnych kierunkach), aby kopiować pominięty sektory poprzedni przechodzi.

Opcja "Ponów uszkodzonych sektorów z dziennika" może być użyty, aby ponowić próbę kopiowania uszkodzonych sektorów z dziennika, gdy wszystkie pominięte sektory są już skopiowane (dostępno tylko w Professional Edition). Dziennik nie może być wykorzystywane do dalszego kopiowania uszkodzonych sektorów (na każdym przechodzi uszkodzony sektory zostały skopiowane od początku).

Wyczyść bufor dziennika gdy skopiowano liczba sektorów: aktualizacja pliku dziennika regularnie, gdy liczba sektorów jest kopiowany.

Przycisk "Parametry" pozwala skonfigurować parametrów We/Wy do obsługi błędów. Zmiana niektórych parametrów (Skakać przez sektory, ilość ponowny prób, ilość sektorów w buforze We/Wy) przy użyciu dziennika dla kontynuowania kopiowania może spowodować kopiowanie poprzednio pominiętych sektorów (np. jeśli zmniejszyć parametru Skakać przez sektory).

Kopia odwrotny: kopiowanie od końca do początku. Być może przydatne przy tworzeniu obrazu dysku z uszkodzonymi sektorami.

W dwóch wątkach: wykonywać operacje odczytu i zapisu w równoległych wątków w celu zwiększenia prędkości. Nie należy używać opcji dla kopiowania dysków z błędami.

Pole Kontynuować od sektora/bajt określa pozycję do dalszego kopiowania. Pozycja jest w stosunku do początku źródłowego. Podczas kopiowania w odwrotnym kierunku, kopiowanie rozpoczyna previos do określonej pozycji i idzie do tyłu (np., jeśli ustawione na 10 ówczesnego sektora, 9 zostanie skopiowana pierwsza i kopiowanie będzie przejść na początek).

Opcja Zablokuj źródło dla kopii jest do blokowania woluminy znajdujące się na obszarze źródłowym, aby zapobiec modyfikacji źródła podczas kopiowania (tylko w systemie Windows).