Spis treści · Praca · Menu · Dysk

Wybór urządzenia

Wybierz dysk do dalszej pracy.

Jeśli rozmiar urządzenia jest wykrywany niepoprawnie, zobacz Wymagania systemowe.

Opcje

Urządzenia fizyczne / Dyski logiczne / Woluminy / DOS Services

(np. do odzyskiwania usuniętych plików ze zdrowych woluminu). Korzystny rodzaj dostępu zależy od problemu (np. do odzyskiwania danych zobacz otwarcie woluminów).

Opcje DOS

ATA Interface Bezpośredni dostęp do urządzenia (IDE lub SATA dyski w IDE trybie).
Korzystny sposób dostępu do urządzeń z uszkodzonymi sektorami
BIOS ServicesBIOS funkcje dostępu do urządzeń
DOS ServicesDOS funkcji dostępu do dysków logicznych
DOS ASPIDostęp do SCSI, USB i innych urządzeń poprzez sterowniki ASPI (jeżeli występują)

Inny

Obraz dysku: kliknij lub wciśnij Enter pierwszy element, aby dodać nowy plik do listy.

Opcja RAID przodu do konstruktora RAID.

Usuń zaznaczenie pola wyboru Pokaż partycje pole wyboru, aby wyłączyć auto otwarte i wyszukiwanie partycji.

Użyj przycisk Parametry, aby ustawić parametry We/Wy urządzenia.

Urządzenia w Linux

Jeśli niektóre specjalne urządzenia nie są wymienione w oknie dialogowym, można je otworzyć za pomocą opcji Otwórz obraz i ręcznie wprowadzić ścieżkę do urządzenia, np. /dev/mmcblk0 lub /dev/mapper/truecrypt1.