Spis treści · O DMDE

Edycje DMDE (DMDE Editions)

Aktualne informacje są dostępne na stronie oprogramowania (porównanie edycji, zakup online).

Aby uzyskać wszystkie funkcje profesjonalne, należy pobrać oprogramowanie z osobistej sekcji (przywróć logowanie). W innych przypadkach może po prostu wprowadzić poprawny klucz licencyjny do istniejącej wersji. Można aktualizować / upgrade / przywrócić swój klucz w swojej osobistej sekcji (przywrócić logowanie).

Free Edition posiada wszystkie funkcje bazowe, lecz odzyskuje tylko do 4000 plików z bieżącego panelu.

Płatne edycje nie posiadają ograniczeń odzyskiwania danych.

Professional Edition posiada dodatkowe funkcje i rozszerzone prawa do świadczenia usług odzyskiwania danych: