Spis treści · Instalacja i uruchamianie

Jezyki/Lokalizacja

Okno dialogowe "Select Language"

Apply Codepages. Jeśli opcja jest zaznaczona to kodowanie strony ANSI i OEM z wybranego pliku lokalizacji jest używane.

Translit. Transliteruje interfejs jeśli występują problemy z wyświetlaniem symboli narodowych.

Kodowe strony - Interfejs i odzyskiwanie danych

Strona kodowa ANSI jest używana w interfejsie DMDE pod Windows i Linux. Strona Kodowa OEM jest używana w interfejsie DMDE w systemie DOS. Symbole z poza wybranej strony kodowej interfejsu są transliterowane lub podstawiane.

Strona kodowa OEM jest używana również podczas odczytu krótkich nazw (format 8.3) z woluminów FAT we wszystkich wersjach DMDE. DMDE dla DOS używa strony kodowej OEM również do odzyskiwania nazw plików. DMDE dla systemu Windows i Linux używa Unicode (jeśli jest obsługiwany przez OS) podczas odzyskiwania, niezależnie od wybranej strony kodowej.

Domyślnie używana jest strona kodowa OS (jeśli dotyczy). Strony kodowye z pliku ini (opcjonalnie) nadpisują ją. Strony kodowe z wybranego pliku lng (*.lng) zmieniają wszystko, jeśli opcja Apply Codepages jest zaznaczona w oknie dialogowym "Select Language". Plik lng-string 107 przeznaczony jest dla strony kodowej ANSI, plik lng-string 108 przeznaczony jest dla strony kodowej OEM.

Ustawieńia pliku INI

usecodepage= strona kodowa ANSI
oemcodepage= strona kodowa OEM
translitenable= (Translit)
viewtranslit= (Translit)