Spis treści

Instalacja i uruchamianie

Wymagania systemowe   Aktywacja   Ustawienia programu   Jezyki

Uwaga! W przypadku wątpliwości, co do stanu fizycznego dysku (komunikaty o błędach, spadek wydajność, itd.) zaleca się zgłoszenie do specjalistów. Dalsza praca z dyskiem (w tym włączanie) może pogorszyć problem lub spowodować całkowitą niezdolność do odzyskania danych. Informacje o użyciu uszkodzonego urządzenia. Jeśli rozmiar urządzenia jest wykrywany niepoprawnie.

Uwaga! Nie pisz nic do źródła dysku/partycji, gdzie utracone/usunięte/uszkodzone dane są położone. Użyj innego dysku, aby załadować system operacyjny, zainstalować lub uruchomić oprogramowanie oraz odzyskać dane, w przeciwnym razie może zostać usunięte bezpowrotnie. Jest wysoce zalecane, aby użyć środowiska, w którym pisanie jest wyłączony, gdzie to możliwe (np załadować system z LiveCD/USB, dysku startowego DOS, itd.).

Aby zainstalować/przeinstalować i uruchomić program po prostu rozpakuj wszystkie pliki i katalogi do oddzielnego folderu (zachowując strukturę katalogów, również na nośniku wymiennym) i uruchom plik dmde.exe lub dmde, w zależności od systemu operacyjnego. Musisz posiadać uprawnienia Aministratora/Superusera do pracy z urządzeniami w systemie Windows NT+, Linux. Aby uruchomić oprogramowanie bez praw administratora należy dodać parametr notadmin=1 do pliku dmde.ini. Aby odinstalować oprogramowanie po prostu usuń rozpakowane pliki i katalogi.

Systemy operacyjne

Windows 98/ME

Uwaga! Bez specjalnych łatek Windows 9x/ME obsługuje nieprawidłowo dyski powyżej 128 GB.
Aby uniknąć tego problemu uruchom komputer w trybie MS-DOS i użyj DMDE dla DOS by mieć dostęp do takich dysków przez BIOS lub interfejs ATA lub uruchom inny OS.

Windows 2K/XP

Aby skorzystać z programu należy zalogować się jako Administrator.
Uwaga! Aby pracować z dyskami o pojemności powyżej 128 GB trzeba Windows 2K SP4 i ręcznie włączyć w rejestrze wsparcie dla LBA48 lub Windows XP SP2 (wsparcie dla LBA48 jest włączone domyślnie).

Windows Vista/7/wyżej

Aby uruchomić program jako administrator kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu i użyć odpowiedniego komendy w menu kontekstowym lub potwierdzić zgłoszenie UAC.
Uwaga! Aby pracować z dyskami o pojemności przekraczającej 2 TB muszą być zainstalowane najnowsze wersje sterowników kontrolera.

Linux

Należy przejść do terminala lub uruchomić emulator terminala (Konsole, gnome2-terminal, itp.). Następnie przejdź do katalogu programu i wpisz ./dmde. Aby mieć dostęp do urządzeń należy uruchomić program jako administrator (superuser). Należy zapoznać się z dokumentacją systemu operacyjnego, aby uzyskać informacje jak to zrobić (np. w Ubuntu uruchomić sudo ./dmde, w systemie Debian należy użyć komendy su aby uzyskać uprawnienia root itp.). Być może trzeba ustawić uprawnienia wykonywania dla pliku dmde (chmod 755 ./dmde). Aby uruchomić 32-bitowe wersje oprogramowania w 64-bitowych systemach Linux może trzeba zainstalować dodatkowy biblioteki (na przykład, aby zainstalować wymagany pakiet libc6-i386 w Ubuntu, użyj komendy sudo apt-get install libc6-i386).

DOS

Możesz użyć dmde w regularnie partycji obsługiwanej przez system DOS lub użyć DOS dysku startowego. Może to być pomocne w przypadku wystąpienia problemów z wykorzystaniem konkretnego dysku. Dyski SATA musi być przełączony w tryb IDE kompatybilny w ustawieniach BIOS dla bezpośredniego dostępu ATA. SCSI, USB i inne urządzenia mogą być dostępne za pośrednictwem specjalnych sterowników DOS lub korzystania z funkcji BIOS-u, jeżeli są one obsługiwane.

Niektóre pliki do tworzenia dysków startowych DOS są dostępne na stronie programu w sekcji Additional Downloads.

Startowy dyskietki

Aby utworzyć dyskietkę startową ściąganie i rozpakować FDD image. Można użyć funkcji kopiowania sektorów pisać obraz na dyskietkę. Użyj obrazu jako pliku źródłowego i FDD jako urządzenia docelowego. Obrazy ISO bootowalnej płyty CD mogą być również tworzone na bazie startowych obrazów FDD z pomocą innego oprogramowania.

Dysk startowy DOS

Ładowanie od konkretnego dysku musi być obsługiwany przez BIOS (patrz menu rozruchu systemu BIOS). Aby utworzyć bootowalną USB/HDD trzeba świeżo sformatowanej partycji podstawowej FAT16/FAT32 na dysku. Niestandardowe dysków/partycji nie są obsługiwane (nie MBR, 3TB +, itp.). Prawdopodobnie może trzeba wyzerować dysk właściwie stworzenie odpowiedniej partycji podstawowej FAT przy użyciu standardowych środków OS.

1. Pobierz FreeDOS Package i rozpakuj pliki w katalogu głównym partycji FAT.
2. Otwórz dysk jako urządzenie fizyczne w DMDE i użyj polecenia zapis sektorów startowych w menu partycji, aby utworzyć startowy urządzenia (określić lokalizację plików rozpakowanych jako źródło sektorów startowych). Zastosuj zmiany i zamknij dmde.
3. Pobierz DMDE dla DOS i rozpakuj na partycji FAT.