Spis treści · O DMDE

Opis plików

Executable

dmde.exe lub dmde - program.

Lokalizacja

*.tbl - tablice strony kodowej
*.lng - pliki językowe

Dokumentacja

eula*.txt - umowy licencyjnej (EULA)
versions.txt - informacje na temat niektórych zmian w wersjach
readme*.txt - pliki Readme
dmde*.chm - pliki pomocy Windows
man*/* - pliki pomocy w formacie HTML

Inne pliki

dev9x.dll, dev32.dll - sterowniki do pracy pod Windows 9x/ME
dmde*.ini - ustawienia programu
template.txt - szablony edytora dysku
cwsdpmi*.exe - Extender DOS do uruchamiania 32-bitowych aplikacji DOS (Copyright © 2010 CW Sandmann, nie jest składnikiem produktu DMDE)