Spis treści · Instalacja i uruchamianie

Wymagania systemowe

Wymagania wspólne

Jeśli rozmiar urządzenia jest wykrywany niepoprawnie

To musi być rozwiązany przed dalszej pracy. Niektóre kwestie są bardzo proste - patrz instrukcja z zewnętrznego źródła. Niektóre problemy:

Windows 2K+ (2K/XP/Vista/7/wyżej)

Windows 98/ME

DOS

Linux