Spis treści   Online: en pl ru
Wersja instrukcji od 05.03.2022

Pomoc DMDE 4.0

Najnowszą dokumentację można znaleźć na stronach oprogramowania.

By lepiej zrozumieć instrukcję, warto mieć uruchomiony program DMDE.

Szereg parametrów może być ustawiony w oprogramowaniu, ich zrozumienie wymaga jednak pewnej wiedzy na temat systemów plików i dysków, a ich omówienie wykracza poza zakres tego podręcznika. Jeśli rola tych parametrów nie jest jasna, zaleca się, aby zachować ustawienia domyślne.

W instrukcji elementy interfejsu oprogramowania lub kombinacja klawiszy znajdują się w [ramkach], tekst aby wprowadzić lub wybrać lub nazw plików zostanie podświetlona na stałej szerokości zieloną czcionką.

Pomoc kontekstowa może być wywołana z pól dialogowych, naciskając [F1]/ [Shift+F1]/ [Shift+F11] klawisz lub przycisk Pomoc (z wyjątkiem DOS).

Wskazówki (tylko GUI interfejs) można wyłączyć i włączyć za pomocą menu Pomoc.

W celu otwarcia pliku CHM w systemie Windows należy skopiować go na dysku lokalnym i odblokować plik (kliknij prawym przyciskiem myszy na Właściwości i naciśnij Odblokuj).

Pomoc dostępna jest w postaci zestawu plików HTML pod Linuksa i Windows. Pliki CHM są obsługiwane w systemie Windows.

Domyślnie pliki CHM są używane w systemie Windows. Aby korzystać z plików HTML należy usunąć pliki CHM i skopiować katalog man_en do katalogu oprogramowania lub inny folder man do katalogu locals. Pliki HTML są otwierane za pomocą domyślnej przeglądarki.

W systemach Linux i macOS komendy xdg-open /open jest używany do wywołania domyślnej aplikacji dla plików HTML. Możesz użyć innej komendy za pomocą parametru shellopen=.