Spis treści · Instalacja i uruchamianie

Ustawienia programu

Ustawienia są przechowywane w katalogu programu w pliku dmde.ini. Plik zawiera również opis parametrów.

Parametry We/Wy dysku... mogą być zmieniane w czasie rzeczywistym.