Spis treści

Instalacja i uruchamianie

Wymagania systemowe   Aktywacja   Ustawienia   Jezyki     Windows   Linux   MacOS   DOS  

Uwaga! W przypadku wątpliwości, co do stanu fizycznego dysku (błędy wejścia-wyjścia, spadek wydajność, itd.) zaleca się zgłoszenie do specjalistów - zobacz sekcję Praca z wadliwymi urządzeniami. Jeśli urządzenie nie jest dostępne lub ma nieprawidłowy rozmiar, zobacz Wymagania systemowe.

Uwaga! Nie pisz nic do źródła dysku, gdzie utracone dane są położone. Użyj innego dysku, aby załadować system operacyjny, zainstalować lub uruchomić oprogramowanie oraz odzyskać dane, w przeciwnym razie może zostać usunięte bezpowrotnie.

Zdecydowanie zaleca się pracę w systemie, który nie próbuje więcej uzyskać dostępu do dysków (szczególnie w trybie zapisu). Możesz utworzyć dysk rozruchowy DOS (aby sklonować dyski dostępne w trybie IDE) lub użyć rozruchowych dysków LiveCD / USB opartych na systemie Linux lub specjalnym środowisku, takim jak WinFE opartym na systemie Windows, w którym dostęp do dysku jest zminimalizowany.

W celu zapewnienia jak największej zgodności z takim środowiskiem zaleca się wyłączenie opcji "szybkiego rozruchu" i włączenie opcji "USB legacy mode" w BIOS / UEFI. Aby uruchomić komputer z dysku Live, może być konieczne wyłączenie trybu Secure Boot i trybu UEFI (przełączenie na tryb Legacy BIOS).

Aby zainstalować/przeinstalować i uruchomić program po prostu rozpakuj wszystkie pliki i katalogi do oddzielnego folderu (zachowując strukturę katalogów, również na nośniku wymiennym) i uruchom plik dmde.exe lub dmde, w zależności od systemu operacyjnego. Musisz posiadać uprawnienia Aministratora/Superusera do pracy z urządzeniami w systemie Windows NT+, Linux, macOS. Aby uruchomić oprogramowanie bez praw administratora należy dodać parametr notadmin=1 do pliku dmde.ini. Aby odinstalować oprogramowanie po prostu usuń rozpakowane pliki i katalogi.

Systemy operacyjne

Windows Vista/7/wyżej

W przypadku żądania SmartScreen kliknij "Szczegóły" i potwierdź uruchomienie oprogramowania. Aby uruchomić program jako administrator kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu i użyć odpowiedniego komendy w menu kontekstowym lub potwierdzić zgłoszenie UAC.
Uwaga! Aby pracować z dyskami o pojemności przekraczającej 2 TB muszą być zainstalowane najnowsze wersje sterowników kontrolera.

Windows 2K/XP

Aby skorzystać z programu należy zalogować się jako Administrator.
Uwaga! Aby pracować z dyskami o pojemności powyżej 128 GB trzeba Windows 2K SP4 i ręcznie włączyć w rejestrze wsparcie dla LBA48 lub Windows XP SP2 (wsparcie dla LBA48 jest włączone domyślnie).

Windows 98/ME

Uwaga! Bez specjalnych łatek Windows 9x/ME obsługuje nieprawidłowo dyski powyżej 128 GB.
Aby uniknąć tego problemu uruchom komputer w trybie MS-DOS i użyj DMDE dla DOS by mieć dostęp do takich dysków przez BIOS lub interfejs ATA lub uruchom inny OS.

Linux

Należy przejść do terminala lub uruchomić emulator terminala (Konsole, gnome2-terminal, itp.). Następnie przejdź do katalogu programu i wpisz ./dmde. Aby mieć dostęp do urządzeń należy uruchomić program jako administrator (superuser). Należy zapoznać się z dokumentacją systemu operacyjnego, aby uzyskać informacje jak to zrobić (np. w Ubuntu uruchomić sudo ./dmde, w systemie Debian należy użyć komendy su aby uzyskać uprawnienia root itp.). Być może trzeba ustawić uprawnienia wykonywania dla pliku dmde (chmod 755 ./dmde). Aby uruchomić 32-bitowe wersje oprogramowania w 64-bitowych systemach Linux może trzeba zainstalować dodatkowy biblioteki (na przykład, aby zainstalować wymagany pakiet libc6-i386 w Ubuntu, użyj komendy sudo apt-get install libc6-i386).

MacOS

Ponieważ współczesne wersje macOS próbują uniemożliwić bezpośredni dostęp do dysku i są mniej odpowiednie do pracy z uszkodzonymi dyskami, zaleca się używanie różnych systemów operacyjnych. Jeśli nie ma innego komputera, możesz spróbować utworzyć i załadować Ubuntu LiveUSB zgodnie z instrukcją.

W systemie macOS możesz spróbować odmontować dysk za pomocą Systemowego Narzędzia dyskowego, aby uzyskać dostęp. Jeśli macOS uniemożliwia dostęp do dysku, może być konieczne wyłączenie tablic partycji w innym systemie operacyjnym (użyj poleceń MBR Off / GPT Off w DMDE w oknie Partycje).

Jeśli macOS blokuje uruchomioną aplikację, możesz użyć Control-Kliknij lub przejść do Preferencji systemowych, wybierz Bezpieczeństwo i prywatność i kliknij „Otwórz mimo to” dla zablokowanej aplikacji: Safely open apps on your Mac

Możliwe jest również uruchomienie oprogramowania jako użytkownik root z terminala, zapoznaj się z powyższymi instrukcjami dotyczącymi systemu Linux.

MacOS specjalnie oznacza aplikacje pobrane z Internetu i uruchamia je z losowego katalogu. W takim przypadku oprogramowanie nie może działać jako przenośne i używa domyślnego katalogu obsługi aplikacji użytkownika do przechowywania ustawień i kluczy. Aby aplikacja była przenośna, uruchom polecenie w terminalu
xattr -r -d com.apple.quarantine /<ścieżka do aplikacji>/dmde.app
lub po prostu przenieś / skopiuj katalog zawierający aplikację i plik dmde.ini na nośnik nieobsługujący rozszerzonych atrybutów (np. na dysk flash USB w formacie FAT).

DOS

W przypadku problemów z wyjściem wideo może być konieczna zmiana wartości parametru biosoutput=0 w pliku dmde.ini na: biosoutput=1

Jeśli podczas uruchamiania oprogramowania wystąpi błąd, może to oznaczać problem z menedżerem rozszerzonej pamięci. Spróbuj użyć starego menedżera pamięci, uruchamiając plik wsadowy dmde_dpo.bat, jednak będzie mniej dostępnej pamięci.

Możesz użyć dmde w regularnie partycji obsługiwanej przez system DOS lub użyć DOS dysku startowego. Może to być pomocne w przypadku wystąpienia problemów z wykorzystaniem konkretnego dysku. Dyski SATA musi być przełączony w tryb IDE kompatybilny w ustawieniach BIOS dla bezpośredniego dostępu ATA. SCSI, USB i inne urządzenia mogą być dostępne za pośrednictwem specjalnych sterowników DOS lub korzystania z funkcji BIOS-u, jeżeli są one obsługiwane.

Niektóre pliki do tworzenia dysków startowych DOS są dostępne na stronie programu w sekcji Additional Downloads.

Startowy dyskietki

Aby utworzyć dyskietkę startową ściąganie i rozpakować FDD image. Można użyć funkcji kopiowania sektorów pisać obraz na dyskietkę. Użyj obrazu jako pliku źródłowego i FDD jako urządzenia docelowego. Obrazy ISO bootowalnej płyty CD mogą być również tworzone na bazie startowych obrazów FDD z pomocą innego oprogramowania.

Dysk startowy DOS

Ładowanie od konkretnego dysku musi być obsługiwany przez BIOS (patrz menu rozruchu systemu BIOS). Aby utworzyć bootowalną USB/HDD trzeba świeżo sformatowanej partycji podstawowej FAT16/FAT32 na dysku. Niestandardowe dysków/partycji nie są obsługiwane (nie MBR, 3TB +, itp.). Aby uzyskać największą zgodność, opcjonalnie najpierw wyzeruj dysk, a następnie zainicjuj dysk jako MBR i utwórz i sformatuj główną partycję FAT, używając standardowych środków systemu operacyjnego.

1. Pobierz FreeDOS Package i wyodrębnij pliki bezpośrednio do katalogu głównego partycji FAT.
2. Otwórz dysk jako urządzenie fizyczne w DMDE i użyj polecenia zapis sektorów startowych w menu partycji, aby utworzyć startowy urządzenia (określić lokalizację plików rozpakowanych jako źródło sektorów startowych). Zastosuj zmiany i zamknij dmde.
3. Pobierz DMDE dla DOS i rozpakuj na partycji FAT.