Spis treści · Instalacja i uruchamianie

Wymagania systemowe

Windows   Linux   MacOS   DOS

Wymagania wspólne

Niewłaściwy rozmiar urządzenia

Nie pracuj z dyskiem, którego rozmiar został nieprawidłowo wykryty. Możliwe jest samodzielne rozwiązanie niektórych problemów związanych z rozmiarem - zapoznaj się z przewodnikiem z zewnętrznego źródła.

Windows 2K+ (2K/XP/Vista/7/wyżej)

Windows 98/ME

Linux

MacOS

DOS