Spis treści · Instalacja i uruchamianie

Jezyki/Lokalizacja

Okno dialogowe "Select Language"

Apply Codepages. Jeśli opcja jest zaznaczona to kodowanie strony ANSI i OEM z wybranego pliku lokalizacji jest używane.

Translit. Transliteruje interfejs jeśli występują problemy z wyświetlaniem symboli narodowych.

Kodowe strony - Interfejs i odzyskiwanie danych

Jeśli jest obsługiwany przez OS, DMDE używa Unicode dla interfejsu i podczas odzyskiwania nazw plików. Inaczej strona kodowa ANSI jest używana w OS Windows 98/ME, strona Kodowa OEM jest używana w systemie DOS, symbole z poza wybranej strony kodowej interfejsu są transliterowane lub podstawiane.

Strona kodowa OEM jest używana również podczas odczytu krótkich narodowych nazw (format 8.3) z woluminów FAT.

Domyślnie używana jest strona kodowa OS (jeśli dotyczy). Strony kodowye z pliku ini (opcjonalnie) nadpisują ją. Strony kodowe z wybranego pliku lng (*.lng) zmieniają wszystko, jeśli opcja Apply Codepages jest zaznaczona w oknie dialogowym "Select Language". Plik lng-string 107= przeznaczony jest dla strony kodowej ANSI, plik lng-string 108= przeznaczony jest dla strony kodowej OEM.

Ustawieńia pliku INI

usecodepage= strona kodowa ANSI
oemcodepage= strona kodowa OEM
translitenable= (Translit)
viewtranslit= (Translit)