Spis treści · Praca · Menu · Narzędzia

Kopiuj sektory

Praca z uszkodzonymi urządzeniami   Otwieranie obrazów dysków

Narzędzie do tworzenia i przywracania obrazów dysków, klonowania całych dysków, tworzenia zrzutów.

Po wybraniu pliku jako miejsca docelowego zostanie utworzony plik obrazu.

Jeśli zamiast tego wybierzesz dysk/partycję jako miejsce docelowe, zapis zostanie wykonany bezpośrednio na dysk, wszystkie dane na dysku docelowym zostaną nadpisane, docelowy system plików zostanie usunięty.

Jeśli zapiszesz coś na dysku zawierającym utracone dane (np. nałożenie poprawki), może to spowodować dalszą utratę danych.

Źródło i docelowy

Dysk Wybierz urządzenie, logiczne dysku (wolumen), obraz, RAID jako źródłowych/docelowych sektory
Partycje Wybierz partycję jako źródłowych/docelowych sektorów (przycisk Urządzenie, aby wybrać dysk)
  Aby wybrać cały urządzenia/dysku/RAID kliknij dwukrotnie najwyższej pozycji na liście partycji
Plik Użyj pliku jako źródłowy/docelowy bajtów (lub Urządzenie · Plik obrazu, aby używać plik jako źródłowe/docelowe sektory)
Edytor Użyj obiekt otwarty w Edytorze Disku jako źródła bajtów
Wybrane Użyj wybranego bloku obiektu Edytorze Disku jako źródło bajtów

Źródłowy Początkowy sektor/bajt, Końcowy sektor/bajt, Liszba sectorów/Rozmiar w bajtach są wypełniane automatycznie przy wyborze źródła za pomocą przycisków. Pola mogą być zmieniane ręcznie w celu określenia przesunięcia i wielkość porcji do skopiowania.

Docelowy Początkowy sektor również wypełniane automatycznie przy wyborze docelowego obiektu za pomocą przycisków Urządzenie, Partycje. Początkowy sektor jest określona w stosunku do początku wybranego obiektu docelowego.

The button Split allows splitting the destination file into parts. A RAID configuration raidinfo.ini is also created to open later the splitted image or to continue writing the splitted image (to specify/open using Device - Disk Images / Logs).

Kiedy Edytor lub Wybrany jest używany jako źródło to niektóre błędy (np. nieprawidłowa klastra lub numerów sektorów) zostaną zignorowane.

Parametry

Plik dziennika może być wykorzystywane do śledzenia już skopiowane zakresy i uzyskania numerów sektorów z błędami. Numery sektora są bezwzględne do urządzenia źródłowego.

Opcja "Użyć dziennik dla kontynuowania" mogą być używane do dalszego kopiowania automatycznie z ostatniej pozycji (opcja jest dostępna tylko w wersji Professional Edition). To także może być używany do kopiowania multi-pass w kilku przechodzi (w tym niesekwencyjnej kopiowania w różnych kierunkach), aby kopiować pominięty sektory poprzedni przechodzi.

Opcja "Ponów uszkodzonych sektorów z dziennika" może być użyty, aby ponowić próbę kopiowania uszkodzonych sektorów z dziennika, gdy wszystkie pominięte sektory są już skopiowane (dostępno tylko w Professional Edition). Dziennik nie może być wykorzystywane do dalszego kopiowania uszkodzonych sektorów (na każdym przechodzi uszkodzony sektory zostały skopiowane od początku).

Wyczyść bufor dziennika gdy skopiowano liczba sektorów: aktualizacja pliku dziennika regularnie, gdy liczba sektorów jest kopiowany.

Przycisk "Parametry" pozwala skonfigurować parametrów We/Wy do obsługi błędów. Zmiana niektórych parametrów (Skakać przez sektory, ilość ponowny prób, ilość sektorów w buforze We/Wy) przy użyciu dziennika dla kontynuowania kopiowania może spowodować kopiowanie poprzednio pominiętych sektorów (np. jeśli zmniejszyć parametru Skakać przez sektory).

Kopia odwrotny: kopiowanie od końca do początku. Być może przydatne przy tworzeniu obrazu dysku z uszkodzonymi sektorami.

W dwóch wątkach: wykonywać operacje odczytu i zapisu w równoległych wątków w celu zwiększenia prędkości. Nie należy używać opcji dla kopiowania dysków z błędami.

Pole Kontynuować od sektora/bajt określa pozycję do dalszego kopiowania. Pozycja jest w stosunku do początku źródłowego. Podczas kopiowania w odwrotnym kierunku, kopiowanie rozpoczyna previos do określonej pozycji i idzie do tyłu (np., jeśli ustawione na 10 ówczesnego sektora, 9 zostanie skopiowana pierwsza i kopiowanie będzie przejść na początek).

Opcja Zablokuj źródło dla kopii jest do blokowania woluminy znajdujące się na obszarze źródłowym, aby zapobiec modyfikacji źródła podczas kopiowania (tylko w systemie Windows).

Menu

Zapisz / Załaduj: zapisz / załaduj ustawienia do pliku / z pliku.

Eksportuj dziennik do pliku mapy ddrescue: przekonwertuj plik dziennika do formatu pliku mapy ddrescue.

Eksportuj błędne i pominięte zakresy z dziennika: pobierz listę uszkodzonych i pominiętych sektorów. Lista może być następnie wykorzystana do uzyskania informacji o uszkodzonych plikach znajdujących się w uszkodzonych sektorach (zobacz Odzyskiwanie danych).