Spis treści · Praca

Edytor dysku

Edytor dysku umożliwia przeglądanie i edytowanie obiektów na dysku, takich jak sektory, pliki i inne struktury systemu plików i dysków w trybach szesnastkowym i sformatowanych (strukturalnych), w tym stosowania niestandardowych szablonów do analizowania danych.

Przeczytaj ostrzeżenie na tym łączu przed zastosowaniem zmian na dysku.

Wybierz obiekt do edycji

Wybierz tryb wyświetlania (szablony): menu Tryb.

Włącz tryb edycji: menu Edycja - Tryb edycji [Ctrl+E]
Edycja plików NTFS jest obsługiwany tylko w trybie RAW.

Zastosuj zmiany: menu Dysk - Zapisz zmiany [Ctrl+W].

Używać menu Narzędzia dla dodatkowych funkcji:
  • Kopiuj sektory... do napisać wybranego bloku lub całego obiektu do pliku.
  • Wypełnij sectory... do wypełnić sektory o wzór.
  • Wyszukaj ciąg znaków w obiekcie, aby wyszukać ciąg znaków w wybranym obiekcie.
  • Szukaj szczególnego sektora, aby wyszukać struktury danych na dysku.

Żółty kolor tekstu w edytorze dysku wskazuje zmodyfikowany i nie zapisanych danych.
Szary kolor tekstu wskazuje nieużywane dane (niewykorzystanej części klastra, niewykorzystane wejścia, itp.).
Zielony kolor danych wskazuje błędy We/Wy podczas odczytu odpowiedniego sektora.
Red kolor tekstu wskazuje błędów logicznych w danych.