Spis treści · Praca · Menu

Menu "Edytor"

Wybierz obiekt, aby otworzyć w Edytorze disku.

Tablica particji Otwórz wszystkie sektory dysku.
Idź do sektora MBR (pierwszy sektor dysku).
Boot Sektor Otwórz wszystkie sektory woluminu.
Idź do boot-sektora woluminu (pierwszy sektor otwartego wolumnu).
Kopia Boot Sektora Otwórz wszystkie sektory woluminu.
Idź do kopii boot-sektora woluminu.
Root katalog Otwórz główny katalog woluminu.
FAT/MFT Otwórz FAT1 (głównej tablicy klastrów) dla FAT, MFT dla NTFS.
FAT Copy/MFT Mirror Otwórz FAT2 (kopię tablicy klastrów) dla FAT, MFTMirr dla NTFS.
MFT Record... Otwórz MFT. Idź do określonego pliku MFT.
Klaster woluminu... Otwórz wszystkie sektory woluminu.
Idź do określonego klastra woluminu.
Sektor woluminu... Otwórz wszystkie sektory woluminu.
Idź do określonego sektora woluminu.
Sektory fizyczne... Otwórz określone sektory dysku.
Idź do określonego sektora dysku.
Dane pliku Otwórz plik znajduje się na bieżącym klastre.
Wpis katalogu Otwórz katalog zawierający bieżący plik. Idź do wpisu w pliku.
Klaster FAT/MFT record Dla FAT: otwórz FAT1;
idź do klastra FAT1 odpowiada bieżącego klastra woluminu.
Dla NTFS: otwarte MFT;
idź do rekordu MFT odpowiadające bieżącym pliku lub klastra woluminu.
Mapa klastrów Otwórz Mapu clusterów. Idź do klastra mapu odpowiednią bieżącego klastra woluminu.
Idź do obiektu Offset... Idź do określonej pozycji otwarty obiektu.

Oprócz komend Tablica particji i Sektory fizyczne należy otworzyć woluminu na początku.