Spis treści · Praca · Menu · Narzędzia

Mapa klastrów (alokacja plików)

Raport mapy klastrów

Mapa klastrów pokazuje, które klastry woluminu są używane i do jakich plików należą. Użyj polecenia menu Okna · Mapa klastrów, aby wyświetlić / zamknąć mapę klastrów i Cluster Map Compact Mode, aby przełączać się między wyświetlaniem pojedynczych klastrów i całych fragmentów plików.

Aby korzystać z map klastrów pierwszy otwórz tom i aktualizuj mapu klastrów (menu Narzędzia).

Aby przejść do konkretnej położenie użyć komendy menu

Aby to zrobić znajduje się tam użyć komendy menu

Po otwarciu mapy klastrów [Ctrl + podwójne kliknięcie] lub [Ctrl + Enter] otwiera panel plików z zaznaczonym plikiem (funkcja może wymagać wstępnej rekonstrukcji FS w zależności od FS).

Ciąg statusu mapie klastrów ma następujący format:
[bieżący klaster / liczba klastrów] "pliku (strumień) nazwę" VCN: numer klastra na plik

Raport mapy klastrów

Raport pozwala uzyskać listę plików znajdujących się w określonych sektorach. Na przykład, pozwala na konwersję listy uszkodzonych sektorów na listę uszkodzonych plików. Aby wyświetlić pełne ścieżki plików, może być konieczna wstępna rekonstrukcja FS w zależności od FS.

Aby zamiast tego utworzyć listę sektorów zajmowanych przez pliki, użyj list Odzyskiwanie danych (przycisk Lista w oknie dialogowym "Odzyskaj").