Spis treści · Praca z programem

Szukanie i otwarcie woluminów

Aby przeglądać, przeglądać, edytować i odzyskać pliki i katalogy należy odnaleźć i otworzyć woluminu, zawierający dane. Użyj następujących metod w zależności od stopnia uszkodzenia.

1. Jeśli woluminu jest w pełni dostępny w literę (C:, D:, ...), można go otworzyć za pomocą okna dialogowego Wybierz urządzenie, wybierając opcję Dyski logiczne / woluminy / DOS Services. Metoda ta jest odpowiednia do odzyskiwania skasowanych plików ze zdrowego woluminu. Jeżeli nie jest możliwe, aby otworzyć woluminu lub właściwie odzyskać pliki, spróbować następną metodę.

2. Wybierz urządzenie fizyczne zawierające woluminu (Wybierz urządzenieUrządzenia fizyczne, lub pod DOS – ATA Interface, BIOS Services). Następnie wybierz i otwórz woluminu w oknie dialogowym Partycje. Jeżeli nie jest możliwe, aby otworzyć woluminu w taki sposób, lub danych nie jest jeszcze odpowiednio odzyskane, spróbuj użyć następnej metody w przypadkach najbardziej skomplikowanych.

3. Wypełn Pełne skanowanie i otwórz jeden z znalezionych wariantów woluminow. Czytaj sekcji Pełne skanowanie dla skuteczniejszego odzyskiwania w tym przypadku.

Użyj polecenia Otwórz parametry woluminu w menu kontekstowym, aby ręcznie zmienić niektóre parametry przed otwarciem woluminu.

Również wolumin mogą być otwarte od okna edytora, gdy widzenia sektora rozruchowego woluminu lub kopii sektora startowego w trybie Boot sektor.

Praca z specjalnymi nośnikami

Jeśli nośnik danych to RAID / wolumin rozłożony, najpierw należy skonstruować macierz RAID zamiast otwierania pojedyncze urządzenie fizyczne.

Jeśli wolumin jest zawarty w maszynie wirtualnej / obrazie lub partycji zaszyfrowanego dysku, należy najpierw zamontować / odszyfrować obraz (lub jego kopię dla bezpieczeństwa) przy użyciu odpowiedniego oprogramowania (wirtualizacji), a następnie pracować z zamontowanym / odszyfrowanym dyskiem. Można jednak również otworzyć płaski obraz i obraz VHD / VHDX bezpośrednio, korzystając z opcji Obraz dysku w oknie Wybór urządzenia.