Spis treści · Praca · Menu

Menu "Edycja"

Komendy dla wykorzystania w edytorze dysku.

Wypełnij zerami Wypełnij wybrany blok zerami
Kopiuj Skopiuj wybrany blok do wewnętrznego bufora
Wklej Wklej wewnętrznego bufora danych w bieżącej pozycji kursora
Wklej plik... Wklej plik w bieżącej pozycji kursora
Wybierz blok Przełącz tryb wyboru.
Lub przytrzymaj klawisz [Shift] i użyć klawiszy strzałek lub naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy
Wybierz wszystkie Wybierz cały obiekt
Eksport do pliku tekstowego Eksportuj widok bieżących lub wybranych rekordów do pliku jako tekstu
Ponownie przeczytaj blok Odrzuć zmiany i odczytu danych z dysku ponownie
Ukryj/pokaż zmiany... Przełączanie między wyświetlaniem danych początkowych i zmodyfikowanych
Cofnij Cofnij ostatnią zmianę (w trybie hex/text - wszystkie zmiany w sektorze)
Redo Redo edycji
Tryb edycji Przełącz edytować/trybie tylko do odczytu