Spis treści · Praca · Menu

Menu "Okna"

Podgląd

Gdy opcja jest włączona, Panel plików domyślnie otwiera pliki graficzne w trybie widoku obrazu.

Otwórz w nowej karcie

Otwórz bieżący panel w nowej karcie interfejsu. Jeśli jest to panel wyszukiwania lub mapa klastrów, panel zostanie przypięty, a nowe obiekty zostaną otwarte w innym panelu.